Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

21:13
5343 a6e4 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
21:13
5351 6bf1 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
obliviate
21:13
3263 116f 390
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viamaking-love making-love
obliviate
21:13
7589 b17c 390
Reposted frombbiglove bbiglove viamaking-love making-love
obliviate
21:12
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viapequena pequena
obliviate
21:12
3315 0829 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapequena pequena
obliviate
21:12
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
obliviate
17:37
5238 8fd3 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
obliviate
17:36
obliviate
17:36
obliviate
17:36
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viacytaty cytaty
obliviate
17:36
2677 97e2 390
Reposted fromrol rol
obliviate
17:36
obliviate
17:35
Palce wskazujące obu rąk dwa razy pod obojczyk, potem dwa razy w kierunku rozmówcy. „Kocham Cię”.
To takie proste...
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
obliviate
17:34
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoezja poezja
obliviate
17:34
Don't let people with small minds tell you that your dreams are too big.
— DMX
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
obliviate
17:34
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
obliviate
17:34
Więc mówię Jej, że idę coś zjeść, pyta czy mógłbym ją zabrać ze sobą -dodaje, że będzie spokojna. Zapytałem czy mam ją wziąć zerżnąć czy zabrać i zrobić coś do jedzenia. Uśmiecha się. Wiem, że powie coś co rzuci mnie na kolana. Odpowiada, że chodzi Jej o jedzenie, ale nigdy jeszcze nie jadła będąc jednocześnie rżnięta.
https://www.facebook.com/fatalne.wrazenie
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
obliviate
17:33
2847 10cb 390
Reposted fromlanabanana lanabanana viagameofthrones gameofthrones
obliviate
17:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl